003

Η Σκάλα και η Λάρνακα όπως τις σχεδίασε ο ρώσος ιερέας Βασίλι Μπάρσκι σε επίσκεψή του το 1727. Όπως φαίνεται στο σχέδιο οι τρούλοι της εκκλησίας Αγίου Λαζάρου είχαν ήδη αφαιρεθεί.

Advertisements