Στις 19 Σεπτεμβρίου 1915 ο δωδεκάχρονος Ανδρέας Παύλου, προερχόμενος από το Δημοτικό Σχολείο Κοντέας, εγγράφεται στην Προπαιδευτική τάξη του Εμπορικού Λυκείου Λάρνακας. Στο σχολείο θα μείνει για δύο σχολικές χρονιές και από το σχολικό έτος 1917-1918 φοιτά στο Ιεροδιδασκαλείο Λάρνακας έως την αποφοίτησή του. Λίγο αργότερα θα υιοθετήσει το φιλολογικό ψευδώνυμο Τεύκρος Ανθίας το οποίο τελικώς θα επικρατήσει και ως κύριο όνομά του.

     Η επιστολή που παρουσιάζεται εδώ, ημερομηνίας 2 Απρ. 1918, και σταλμένη από το Ιεροδιδασκαλείο, όπου είναι υπότροφος, απευθύνεται προς τον Νέαρχο Τσαρίδη (1889-1980) δάσκαλό του στην Κοντέα και είναι ενδεικτική των πρώιμων κοινωνικών προβληματισμών του μόλις δεκαπεντάχρονου μαθητή και κατοπινού σημαντικού κύπριου ποιητή. 

anthias1

anthias2

Advertisements