Τον Σεπτέμβριο του 1883 η Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Λαζάρου Λάρνακας υπογράφει συμβόλαιο με τον Gaetano Aliano για την κατασκευή σκάλας από ξύλο καρυδιάς, αξίας δέκα λιρών, για τον άμβωνα της εκκλησίας. Στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες :

     “Η ρηθείσα σκάλα να γίνει όσον ένεστι δυνατή και στερέα την οποίαν να συνδέση ο ίδιος δια ράβδων σιδηρών ή πασσάλων σιδηρών, ή δι’ οιουδήποτε άλλου μέσου προς μεγίστην αυτής στερεότητα, μετά της προς το κατώτερον μέρος υπαρχούσης μαρμαρένης σκάλας εις τρόπον ώστε να κρατή συνέχειαν και να στρέφη με κούρβες”.

     Τα σκαλιά “να είναι σεντουκωτά από άνωθεν έως κάτω, το δε σεντούκωμα από ξύλον επίσης καρυδιάς…”

     Τέλος επαναλαμβάνεται ότι “Η ρηθείσα σκάλα οφείλει να είναι καλώς συνδεδεμένη, συνηρμοσμένη, στερεοτάτη και μετά πολυτελείας και γούστου ηργασμένη καθ’ όλα”.

     Πρόκειται για τη σκάλα του άμβωνα που έως σήμερα υπάρχει στην εκκλησία.

symvolaio1

symvolaio2

symvolaio31

Advertisements