Η Αλυκή της Λάρνακας, σημαντικός βιότοπος και ένα από τα πιο όμορφα φυσικά τοπεία της Κύπρου, είχε μέσα στους αιώνες και μέχρι το πρώτο μισό του 20ού, εκτός από την ομορφιά της και μεγάλη οικονομική σημασία.

alyki1818Η Αλυκή το 1818

     alyki1878

Η Αλυκή το 1878

     Στις αλυκές της Λάρνακας αναφέρεται, από τον 3ο αίωνα π.Χ., ο Αντίγονος ο Καρύστιος. Εκτενέστερη είναι η αναφορά του Αρχιμανδρίτη Κυπριανού στην Ιστορία χρονολογική (1788) :

     “Eτέρα [λίμνη άλατος] είναι εκείνη του Kιτίου μεγίστη, και άλατος εκλεκτωτέρου και του της Iταλίας. Εξ αυτής και ο πλησίον τόπος ωνομάσθη Aλικαίς. Aυτή δε έχει κοινωνίαν με την θάλασσαν, απέχει απ’ αυτής αρκετόν διάστημα. H περίμετρος αυτής περιέχει ώς τρεις λεύγας κατά τους ιστορικούς.

     Πήγνυται κατά τον Iούλιον και Aύγουστον, λευκότατον το άλας της, και κατά το άρτημα έχει τοιαύτην λεπτήν αλμυράδα, ώστε μία δόσις εκ τούτου αναπληροί δια το διπλούν εις άλλα αλάτια. τούτο εδοκιμάσθη πολλάκις, εξ εγκάτων έχει τους αλμυρούς Kρουνούς αναβρύζοντας. Eίναι δε μεγαλητέρα της άνωθεν. αύτη προ ολίγων χρόνων εδίδετο εις πάκτος, ως ούσα πρόσοδος των Γιαννιτζάρων του τόπου, κατ’ έτος ως πέντε χιλιάδας γρόσια, και η του Aκτωτηρίου χίλια”.

     Το μάζεμα του αλατιού συνεχιζόταν με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο έως και τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και όλα έδειχναν ότι ο χρόνος είχε σταματήσει και η Αλυκή κρατούσε σταθερή την εικόνα και τις λειτουργίες της.

alykiΣυλλογή αλατιού (δεκαετία του 1930) 

alyki1950Συλλογή αλατιού (δεκαετία του 1950)     

Όμως η καταστρεπτική επέμβαση του ανθρώπου ήλθε να ανατρέψει τις έως τότε πραγματικότητες : αεροδρόμιο φύτρωσε ξαφνικά ως απρόσκλητος αλλά απαιτητικός γείτονας, το οδικό δίκτυο της περιοχής αναβαθμίστηκε, και η αναπτυσσόμενη πόλη πολιόρκησε ασφυκτικά τη μεγάλη αλυκή ―ακόμη και με την αδικαιολόγητη εγκατάσταση συγκροτημάτων και κτηρίων που θα μπορούσαν να είχαν σχεδιαστεί  αλλού (π.χ. στρατόπεδο, δικαστικό μέγαρο).  Όλα αυτά επιβάρυναν την περιοχή σε τέτοιο βαθμό που τα αλάτι της δεν κρίθηκε ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα τελευταία χρόνια ακόμη και το μάζεμά του σταμάτησε ως ασύμφορο.

     Τη χαριστική βολή στην επιβίωση του χώρου, τουλάχιστον με τη μορφή που ήταν γνωστή για τόσους αιώνες, δίνει η αδηφάγος επέκταση του αεροδρομίου, για χάρη της οποίας σταδιακά εξαφανίζονται οι μικρότερες αλυκές του συμπλέγματος. Άραγε οι ίδιες ανάγκες θα “αναβαθμίσουν” κάποια μέρα και τη μεγάλη λίμνη της Αλυκής σε μεγαλοπρεπές και πολύ προσοδοφόρο χώρο στάθμευσης; (Ήδη, δειλά δειλά, η περιφέρειά της χρησιμοποιείται ως χώρος παράνομης στάθμευσης από πολλούς που θέλουν να αποφύγουν την καταβολή δικαιωμάτων στον επίσημο χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου).    

Advertisements