Μια ακόμη ένδειξη ότι κάποτε το ελληνικό και το τουρκικό στοιχείο της Λάρνακας συμβίωναν ειρηνικά και διατηρούσαν δεσμούς φιλίας και κοινωνικής συνοχής.

circum