Έγχρωμη λιθόγραφη ετικέτα κιβωτίου εξαγωγής κυπριακών πορτοκαλιών, του εμπόρου Μιχαλάκη Ν. Βωνιάτη (1939). Παρόμοιες ετικέτες (εκτυπωμένες συνήθως στο εξωτερικό) έχουν διασωθεί και για  εξαγωγείς άλλων πόλεων της Κύπρου. 

voniatis2