Το 1879, μόλις ένα χρόνο από την έναρξη της αγγλικής κατοχής στην Κύπρο, οι Άγγλοι άρχισαν εργασίες ισοπέδωσης τμήματος της “Παμπούλας” (κοντά στη μονή Καλογραιών) στη Λάρνακα, με σκοπό την αποξήρανση των νερών που λίμναζαν εκεί και αποτελούσαν μόνιμη εστία επιδημιών ελονοσίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Όμως κάτω από τις “ακαθαρσίες” και τα έλη της Παμπούλας κρυβόταν το “σημαντικότερο τμήμα της αρχαίας πόλης”: η Ακρόπολις του Κιτίου. Με τη βίαιη ανασκαφή της περιοχής και τις μετακινήσεις μεγάλων όγκων χώματος και λίθων από κτίσματα που βρίσκονταν στο υπόστρωμα, προκλήθηκε ανεπανόρθωτη καταστροφή στον αρχαιολογικό χώρο. Ερείπια κατεδαφίστηκαν και ένας μικρός αριθμός σημαντικών ευρημάτων κατέληξαν στο Βρετανικό Μουσείο.

Από τις καταστρεπτικές δραστηριότητες στην Παμπούλα είναι και τα δύο σχέδια που ακολουθούν (από τον τύπο της εποχής).

kition1

kition2

Advertisements