Οι παλιές φωτογραφίες δίνουν πάντοτε την αίσθηση ματαιότητας της ανθρώπινης παρουσίας, όπως ακινητοποιούν το χρόνο ―δικό μας η τρίτων― εγκλωβίζοντάς τον σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής ή μια περαστική διάθεση. Συγκινητικές όμως μπορούν να είναι και οι φωτογραφίες «αγνώστων», δηλ. ανθρώπων που δεν τους ταυτίζουμε με γνωστά μας πρόσωπα ή προσωπικότητες, ιδιαίτερα μάλιστα ηλικιωμένων προσώπων, όπου ο χρόνος έχει ήδη χαράξει στη μορφή τους τη σκληρή παρουσία του. Ακολουθούν δύο τέτοια «αταύτιστα» φωτογραφικά πορτραίτα παλαιών συμπολιτών μας (των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα).

glasznerportrait1b

glasznerportrait2