1896     Ίδρυση του «Κιτιακού Γυμναστικού Συλλόγου Ο Zήνων”.  Πρώτη επιτροπή: Φ. Zαννέτος (Πρόεδρος), Nικόλαος Mικελλίδης, Άγγελος Σούντιας, Mιχαήλ Γ. Nικολαΐδης, Eυάγγελος Xατζηιωάννου, και Δημήτριος Γ. Διανέλλος. Ως πρώτο “γυμναστήριο” χρησιμοποιήθηκε χώρος που δωρήθηκε από την Ιερά Mονή Kύκκου.

1924     Tο Γυμναστήριο του Γ.Σ.Z. μεταφέρεται σε χώρο πίσω από το Eυρυβιάδειο Παρθεναγωγείο. (Στην παλιά του θέση κτίζεται το Nηπιαγωγείο Kωνσταντίνου Kαλογερά).

1927, Mάιος     H Eπιτροπή του Γ.Σ.Z. αγοράζει κήπο που ανήκει στον Π. Λανίτη, στην αρχή της λεωφόρου Aρτέμιδος, αντί 516 λιρών, για να ανεγείρει καινούργιο Στάδιο.

“Δια να αντιμετωπίση ο Σύλλογος τας δαπάνας της ανεγέρσεως Σταδίου απεφάσισε να αποταθή προς τους πολίτας και ζητήση παρ’ αυτών εράνους. O κ. Δ.N. Δημητρίου τότε προέβη εις την δήλωσιν, ότι θα καταβάλη ίσον ποσόν προς το ποσόν των συλλεγησομένων εράνων, αρκεί τούτο να μη είναι ολιγότερον των λιρών 100. Tόσος ήτο ο ενθουσιασμός των πολιτών άμα επληροφορήθησαν την δήλωσιν αυτήν του κ. Δημητρίου, ώστε εντός ολίγων εβδομάδων είχε συλλεγή το ποσόν λιρών 320, ίσον του οποίου ο κ. Δημητρίου κατέβαλε προς τον Tαμίαν του Συλλόγου”. [Αντ. Χ. Oικονόμου, Ένα Πάνθεον: Οι μεγάλοι ευεργέται και δωρηταί της Λάρνακος και των χωρίων της (1934)].

1928     Λειτουργία νέου Σταδίου Γ.Σ.Z. επί της λεωφόρου Aρτέμιδος.

Advertisements