Η τυπογραφία ήλθε στην Κύπρο ταυτόχρονα με την άφιξη των Άγγλων και το πρώτο τυπογραφείο λειτούργησε από τον Θεόδουλο Φ. Κωνσταντινίδη, στη Λάρνακα, από το τέλος του Αυγούστου 1878. Εκτός από την εφημερίδα του Κωνσταντινίδη, τη δίγλωσση Κύπρος/Cyprus πολύ λίγα δείγματα της πρώιμης κυπριακής τυπογραφίας έχουν διασωθεί. Δύο από αυτά δίνονται πιο κάτω. Πρόκειται για μονόφυλλα του γιατρού Θρασύβουλου Ρώπα (1841-1890) με ποιήματά του που γράφτηκαν, αντίστοιχα, τον Ιανουάριο 1873 και τον Οκτώβριο 1876. Ο Θρασύβουλος Ρώπας ήταν και ο πρώτος που τύπωσε βιβλίο του στην Κύπρο [βλ. και ανάρτηση αρ. 14, “Το πρώτο βιβλίο στην Κύπρο”].

ropas1

ropas2

Advertisements