Συνηθίζεται, μερικές φορές, η δημοσίευση ενός κειμένου να συνοδεύεται και από τη φωτογραφία του συντάκτη του ―όχι μονάχα ως στοιχείο αναγνώρισης του “δράστη”, αλλά και ικανοποίησης της ματαιοδοξίας του. Κάποιες άλλες φορές, όμως, η πρακτική αυτή δυνατόν να δημιουργεί εύλογες απορίες.

Όπως στην περίπτωση δημοσίευσης ομιλίας του φιλολόγου και μελετητή της κυπριακής εκκλησιαστικής ιστορίας  Ιωάννη Π. Τσικνοπούλλου (1897-1972), στην Επετηρίδα του Σχολικού έτους 1949-1950, του Παγκυπρίου Εμπορικού Λυκείου Λάρνακας, όπου ο ομιλητής παρουσιάζεται σε φωτογραφία κατά 40 χρόνια νεότερος! Αμηχανία μπρος στον “πανδαμάτορα” χρόνο; Ματαιοδοξία; Κάτι άλλο; Τα συμπεράσματα δικά σας.

Tsiknopoulos

Advertisements