Στα εσώφυλλα παλαιών βιβλίων συναντούμε, κάποτε, σημειώσεις γραμμένες από τους ιδιοκτήτες τους για σημαντικά γεγονότα, π.χ. γεννήσεις, γάμους, θανάτους μελών της οικογένειας, και άλλα. Αυτά τα ενθυμήματα τα οποία μερικές φορές τα συνέχιζαν και απόγονοι εκείνων που τα είχαν αρχίσει, συνηθίζονταν έως και τον 19ο αιώνα.

Το δείγμα ενθυμημάτων που παρουσιάζεται εδώ ανήκει (ίσως) στην οικογένεια Ρώσσου, της Λάρνακας, και βρίσκεται σε ελληνική «Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια» έκδοσης 1815. Ο αναφερόμενος Αντωνάκης Ρώσσος είναι πατέρας του Νικολάου Ρώσσου (1839-1920), δικηγόρου, μέλους του Νομοθετικού Συμβουλίου, προξένου της Αυστροουγγαρίας, Δημάρχου Λάρνακας (1884-1908) και εκδότη της αγγλόφωνης εφημερίδας Cyprus (1891-1893, 1898-1899).

enthymima1

enthymima2

Advertisements