Οι φορτο-εκφορτώσεις στο λιμάνι της Λάρνακας γίνονταν παλαιότερα με πρωτόγονους τρόπους, πολύ επικίνδυνους ακόμη και για τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων. Μικρό δείγμα είναι και η φωτογραφία που ακολουθεί, εξαγωγής ημιόνων (μουλαριών), η οποία πρέπει να λήφθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ή αμέσως μετά. Χαρακτηριστική είναι η στάση του αχθοφόρου που παρακολουθεί την ανύψωση, και ίσως διερωτάται τι θα συμβεί αν το ζώο “μουλαρώσει” και προκαλέσει κόψιμο των σχοινιών που το μεταφέρουν.

Uploading

Advertisements