Για τον επτανησιακής καταγωγής λαρνακέα γιατρό Παύλο Βαλσαμάκη (1802-1889) έγινε αναφορά και σε προηγούμενες αναρτήσεις (αρ. 3: “Η περιπέτεια ενός οδωνυμίου”, αρ. 46.: “Οικία Βαλσαμάκη”).

Ο Βαλσαμάκης, ένας από τους πολύγλωσσους και πιο μορφωμένους πολιτες της Λάρνακας, διέθετε σημαντική για την εποχή βιβλιοθήκη, που περιλάμβανε έλληνες κλασικούς, γάλλους διαφωτιστές και πολλά ιατρικά συγγράμματα στα λατινικά και στα ιταλικά.

Από τη βιβλιοθήκη Βαλσαμάκη, η οποία σε μεγάλο βαθμό έχει διασκορπιστεί, είναι το βιβλίο της φωτογραφίας που ακολουθεί (έκδοση του 1715, στο Leiden, Ολλανδίας), με ιδιόχειρη ένδειξη ιδιοκτησίας στο κάτω μέρος του εξωφύλλου: “Παύλου Βαλσαμάκη, ιατρού 1843”.

Valsamachi2

Advertisements