Μια μικρή επιλογή ενθυμημάτων του παλαιού σκαλιώτικου κινηματογράφου μέσα από προγράμματα παραστάσεων των κυριοτέρων κινηματοθεάτρων της πόλης.

Cinema1908

Cinema1948

Cinema1949

Cinema1954

Cinema1959

Cinema1963

Advertisements