Χάρτης του λιμανιού της Σκάλας και η Λάρνακα, με επιγραφή “Το λιμάνι των Σαλίνων και η Έρνικα”, από το The New Mediterranean Pilot, του William Heather (Λονδίνο 1802).

Όπως δηλώνεται, στηρίχθηκε σε “γαλλικά και ιταλικά στοιχεία των Michelot, Bremond, & Ayrouard, καθώς και των John Wilson και Joseph Foss Dessiou, του Βασιλικού Ναυτικού”. (Ίσως γι’ αυτό κάποιες λεπτομέρειες που προστέθηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όπως π.χ. το “κάστρο” στο εσωτερικό τμήμα της πόλης. Όπου λαλούν πολλοί πετεινοί… λέει και η γνωστή παροιμία!)

Advertisements