Σήμερα μπορούμε να κρίνουμε αυστηρά μία θεατρική παράσταση που παρακολουθήσαμε. Τι θα λέγατε όμως γι’ αυτή την παράσταση που δόθηκε στη Λάρνακα και περιγράφεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Νέον Κίτιον, 12/24 Δεκεμβρίου 1880 ―πριν σχεδόν 130 χρόνια; (Οι συγγραφείς Γοίθιος, Σχίλλερος και Ούγος που αναφέρονται στο κείμενο είναι οι Γκαίτε, Σίλλερ και Ουγκώ).

“Προ τινων ημερών Aρμενική τις θεατρική εταιρεία δίδωσι παραστάσεις εν Tουρκική γλώσση εν τω ενταύθα θεάτρω των αδελφών Δημητρίου. Eίναι αληθώς λίαν περίεργον ν’ ακούη τις τον Γοίθιον, Σαίξπηρ, Σχίλλερον, Oύγον, ομιλούντας την γλώσσαν του προφήτου και να βλέπη τους ήρωάς των φέροντας μεν ευρωπαϊκόν πίλον, αλλά χαιρετώντας δια του τεμενά”.

Advertisements