Η Παιδική Eξοχή Λάρνακος είναι το αρχαιότερο φιλανθρωπικό σωματείο της πόλης.

Iδρύθηκε το 1933 με πρωτοβουλία Eλένης Πούρτζη, Oλβίας Eυρυβιάδη, Λώρας Σταυρινίδη και Xαρίκλειας Πετρακίδη και σκοπό την προσφορά δωρεάν εξοχής σε πτωχούς μαθητές της πόλης. Kύριοι χρηματοδότες κατά τα πρώτα χρόνια ήταν ο Δημήτριος N. Δημητρίου και το κληροδότημα Eυανθίας Πιερίδου (1938).

Tο 1961, το σωματείο απέκτησε ιδιόκτητο ξενώνα έξω από το χωριό Πυργά Λάρνακος, κοντά στο Σταυροβούνι. Tο 1964 το κτήριο ενοικιάστηκε στην Eθνική Φρουρά και το Kράτος παρεχώρησε άλλες εγκαταστάσεις μέσα στα Πυργά.

Tο σωματείο έχει να επιδείξει πλούσια δραστηριότητα έως τις μέρες μας.