Οι παραλιακή λωρίδα των Φοινικούδων ήταν πάντοτε το «σήμα κατατεθέν» ―όπως θα έλεγαν οι παλαιότεροι― της πόλης. Η κοινωνική ζωή της Λάρνακας συγκεντρωνόταν εδώ, από το κέντρο «Sun Hall», στο ανατολικό άκρο, προς τα ξενοδοχεία ―»Grand Hotel» («Μέγα Ξενοδοχείον»), «Beau Rivage» («Ωραία Ακτή»), αργότερα και τα «Τέσσερα Φανάρια» («Four Lanterns») και έφθανε έως το «Ναυτικόν Κέντρον» του Ηλία  Πιτσιλλίδη. Το δυτικό τμήμα του παραλιακού δρόμου κατέληγε στο Κάστρο, μετά το οποίο απλωνόταν η τούρκικη συνοικία της Σκάλας. Το τμήμα αυτό του παραλιακού δρόμου ήταν εμφανώς υποβαθμισμένο, όπως αποδεικνύεται και από τις δύο φωτογραφίες του Μηνά Τιλμπιάν, των πρώτων χρόνων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Κάστρο μόλις διακρίνεται στο βάθος αριστερά

Πλησιέστερα προς το Κάστρο, όπου η τούρκικη παρουσία γίνεται περισσότερο εμφανής

Advertisements