[Για την Αλυκή Λάρνακας βλ. και αναρτήσεις αρ. 63, 163]

Advertisements