Ακολουθούν οι δύο πρώτες διαφημίσεις (Αύγουστος 1924) για την έναρξη λειτουργίας του ολοκληρωμένου κτηρίου του Αποστολίδειου, και μία «νεότερη» φωτογραφία από τη ζωή στο οικοτροφείο:

«Από την ζωήν των οικοτρόφων μας. Ώρα δείπνου». (1950)

[Για το Παγκύπριο Εμπορικό Λύκειο και το Αποστολίδειο Οικοτροφείο βλ. και αναρτήσεις αρ. 42, 61, 86, 100, 128]

Advertisements