Συνεχίζοντας τη διαδρομή προς τα νότια της “Οδού Λάρνακος” (Larnaca Road) ―σήμερα οδός Ερμού― έχουμε το σημείο όπου, από πολύ παλιά υπήρχε μικρή πλατεία (γνωστή σε προηγούμενες γενιές ως “μικρές φοινικούδες” λόγω της παρουσίας και εδώ μικρού αριθμού φοινικούδων). Ύστερα από πρόσφατη ανάπλαση του χώρου τμήμα της πλατείας αυτής πεζοδρομήθηκε.

Από την πλατεία και με δυτική κατεύθυνση οδηγούμαστε σε διασταύρωση με τη (σημερινή) οδό Κωνσταντίνου Καλογερά που συνεχίζει την πορεία της προς την περιοχή Αγίου Λαζάρου.

Απέναντι από τη διασταύρωση ξεκινά το διχάλι των οδών Στυλιανού Αποστολίδη (βορειότερα) και Κωστάκη Παντελίδη (νοτιότερα).

Στο σημείο αυτό της πόλης είναι εμφανής η πυκνή δόμηση, χαρακτηριστικό όλου του κεντρικού τμήματος της Σκάλας τόσο προς την περιοχή Αγίου Λαζάρου όσο και προς το παραλιακό μέτωπο.

Advertisements