Στην ανάρτηση αρ. 85 είχε γίνει αναφορά στις καταστρεπτικές για την αρχαιολογία του τόπου επεμβάσεις των Άγγλών, το 1879, στην περιοχή της «Παμπούλας» Λάρνακας ―όπου και η Ακρόπολις του αρχαίου Κιτίου― με σκοπό την αποξήρανση ελών της πόλης. Στην ίδια ανάρτηση είχαν περιληφθεί και δύο σχέδια από τις εργασίες εκεινες.

Εδώ προστίθενται τέσσερα ακόμη σχέδια εποχής, μαρτυρίες της έκτασης της καταστροφής που είχε γίνει τότε στο χώρο.

Advertisements