Μία ακόμη μαρτυρία από μέρες Κατακλυσμού, στις Φοινικούδες κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1950.

Με όλη την απλοχωριά του παλιού παραλιακού μετώπου και όταν η θάλασσα βρισκόταν ακόμη εγγύτερα στην πόλη. (Πριν από κάθε «βελτιωτική» επέμβαση ειδημόνων και μη).