[Διαφήμιση επιτυχιών των Fiat, σε εφημερίδα της Λάρνακας (1926)]