Η ειδυλλιακή εικόνα του Πεζοπορικού, όπως παρουσιάζεται σ’ αυτό το δημοσίευμα σκαλιώτικης εφημερίδας του 1926, καθόλου δεν προμηνύει τη μεγάλη αναστάτωση που θα προκαλούσε λίγο αργότερα ―μέσα την ίδια χρονιά― η απόσχιση σημαντικού αριθμού μελών του και η δημιουργία του ΑΜΟΛ (Αθλητικού Μουσικού Ομίλου Λάρνακος).

Advertisements