«Άμμες δε γ’ εσόμεθα…»

«Η Ελευθερία με εξαιρετικήν ευχαρίστησιν δημοσιεύει την εικόνα της Ποδοσφαιρικής Ομάδος Αστικής Σκάλας. Οι μικροί ποδοσφαιρισταί της μικροτέρας ομάδος Κύπρου επιδεικνύουν ζηλευτά προσόντα εις άμυναν και επίθεσιν, πάσας, συνδυασμούς και κόρνερ και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επιδοθέντες εξ απαλών ονύχων εις το ποδόσφαιρον θα καταστούν εντός 3-4 ετών σεβαστοί εις τους φίλους και εχθρούς των. Αποφοιτώντας όλοι της Αστικής κατά την λήξιν του τρέχοντος σχολικού έτους θα εγγραφούν όλοι εις το Παγκύπριον Εμπορικόν Λύκειον Λάρνακος του οποίου τα ‘χρώματα’ αναμφιβόλως θα τιμήσουν εις ποδοσφαιρικάς και παγκυπρίους συναντήσεις. Είναι αξιέπαινος ο διευθυντής της Αστικής κ. Κοσμάς Λυσιώτης δια το ενδιαφέρον του υπέρ της διαδόσεως του ποδοσφαίρου, και είναι άξιος θερμών συγχαρητηρίων ο διδάσκαλος της αυτής σχολής κ. Μ. Μίτας δια τον ζήλον τον οποίον επιδεικνύει υπέρ της σωματικής αναπτύξεως των μικρών ποδοσφαιριστών. Και είναι άξιοι πάσης ενισχύσεως οι ‘μικρούληδες’ οι οποίοι με την αθλητικήν παράστασίν των μας ενισχύουν εις την σκέψιν του ‘θαρσείν χρη τάχ’ αύριον έσετ’ άμεινον’ [χρειάζεται θάρρος, αύριο ίσως όλα θα είναι καλύτερα]».

[Από αριστερά : Ρένος Ο. Ευρυβιάδης, Κόκος Α. Τζιρκώτης, Ανδρέας Ο. Ευρυβιάδης, Π. Καραγεωργιάδης, Κόκος Ν. Κυριαζής, Θεμιστ. Στυλιανού, Κλ. Δημητρίου, Φρίξος, Παύλος Παυλίδης, Λοΐζος Κληρίδης, Νίνος Περώ και Μενέλαος Βενεδίκτου].

[Εφημερίδα Ελευθερία, 5 Ιανουαρίου 1929]