Σε ελληνικά λεξικά η λέξη “μιλόρδος” σημειώνεται ως προερχόμενη από την αγγλική φράση “my lord” που δηλώνει προσφώνηση σε πρόσωπο «ευγενούς καταγωγής».

Τούτο δεν φαίνεται να συμμεριζόταν η αγγλική Κυβέρνηση της Κύπρου όταν, την 1η Φεβρουαρίου 1937, διόριζε τον λαρνακέα Αλέξανδρο Μιλόρδο ως επιστάτη του τοπικού αρχαιολογικού μουσείου (το οποίο βρισκόταν στο Κάστρο Λάρνακας) με τον παχυλό μηνιαίο μισθό των δέκα σελινίων. Οι όροι εργασίας του, εκτός από τη φύλαξη του χώρου κατά τη διάρκεια 39 ωρών εβδομαδιαίας λειτουργίας του μουσείου (με γενναιόδωρη έκπτωση μιας ώρας από το καθιερωμένο 40ωρο), περιλάμβαναν και καθαρισμό του χώρου. Τον διορισμό υπογράφει ο A.H.S. Megaw (1910-2006), διευθυντής αρχαιοτήτων Κύπρου 1936-1960.

Στο έγγραφο διορισμού του δηλώνεται με σαφήνεια ότι η εργοδότησή του είναι προσωρινή και δεν του δίνει δικαίωμα μονιμότητας, επιδόματος ή σύνταξης ―για να μην αρχίσει να πλάθει όνειρα και για άλλα κρατικά ωφελήματα.

Advertisements