Προβλήματα έλλειψης πετρελαιοειδών και αυξήσεων στις τιμές τους υπήρχαν από παλιά. (Πολύ αργότερα, με την ανάπτυξη των συγκοινωνιών, προστέθηκαν και προβλήματα μόλυνσης του περιβάλλοντος).

Στη ανακοίνωση που ακολουθεί, της Αγγλικής Διοίκησης Λάρνακας (Φεβρουάριος 1916), προτρέπονται οι καταναλωτές να οικονομούν το πετρέλαιο, η τιμή του οποίου είχε αυξηθεί και τα αποθέματά του περιορίστηκαν λόγω του Παγκόσμιου Πολέμου.

Advertisements