Χωρίς άλλο σχολιασμό παρουσιάζεται απόσπασμα από το Δελτίον αρ. 4 (Δεκέμβριος 1947) του Παγκύπριου Εμπορικόυ Λυκείου Λάρνακας, δείγμα αντιλήψεων και νοοτροπιών ακραίας επιβολής και καταπίεσης περασμένων εποχών. (Ύστερα από όσα αναφέρονται στην πρώτη επιστολή, εκείνα που ακολουθούν μάλλον έπρεπε να διεκδικήσουν βραβείο «μη υγιούς» χιούμορ).

Advertisements