Τον Αύγουστο του 1897 δημοσιεύονται σε εφημερίδες δύο ελεγειακά ποιήματα για το θάνατο του 23χρονου Adrien Beraud, τέκνου της γνωστής σκαλιώτικής οικογένειας του Celestin Beraud (1837-1915), ναυτιλιακού πράκτορα και αντιπροσώπου της γαλλικής ναυτιλιακής εταιρείας Messageries Maritimes (ένας αδελφός του Celestin, ο Λεοπόλδος Μπερώ, είχε υπηρετήσει ως Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας το 1878). Τόσο ο Celestin όσο και ένας άλλος γιος του, ο Antoine (1870-1920) – στον οποίο αφιερώνεται το ένα από τα ελεγεία – αντικαθιστούσαν τον Γάλλο Πρόξενο στη Λάρνακα, όταν αυτός απουσίαζε από την Κύπρο.

Το πρώτο ελεγείο υπογράφει ο δημοσιογράφος και ποιητής Νικολάκης Δ. Φραγκούδης (1857-1913), από τη Λάρνακα, ενώ το δεύτερο ο λόγιος Θεοχάρης Α. Χωματενίδης [Χωματένος] (1855-1920), από την Κοντέα. (Η δημοσίευση σε εφημερίδες ελεγείων για το θάνατο νέων ανθρώπων δεν ήταν ασυνήθιστο φαινόμενο κατά τα παλαιότερα χρόνια. Βλ. και ανάρτηση αρ. 180, όπου παρουσιάστηκαν δύο ελεγειακά ποιήματα του 1853).

Adrien C. Beraud (1874-1897)

[Ευχαριστώ τoν φίλο Rene Beraud για τη φωτογραφία του A. Beraud και για πληροφορίες σχετικές με την οικογένειά τους].

Advertisements