You are currently browsing the category archive for the ‘Σωματεία’ category.

Από την ίδρυσή του τον Μάρτιο του 1924 και για μερικά χρόνια ο Πεζοπορικός Όμιλος Λάρνακας, τιμώντας και το όνομά του, πραγματοποίησε πολλές εκδρομές στην επαρχία Λάρνακας και σε ολόκληρη την Κύπρο, πότε με «πεζοπορίες» και πότε με ποδήλατα.

Στις 23 Μαΐου 1926, λίγο πριν από τη διάσπασή του, μέλη του σωματείου επισκέφθηκαν το χωριό Τρούλλοι, της επαρχίας Λάρνακας, και στην επίσκεψη αυτή αναφέρεται η επιστολή, δημοσιευμένη τις ίδιες μέρες σε σκαλιώτικη εφημερίδα. (Λεζάντα και σχετικές φωτογραφίες ―από άλλη πηγή― τεκμηριώνουν αυτή τη δραστηριότητα).

ΕΚ ΤΡΟΥΛΛΩΝ

Την παρελθούσαν Κυριακήν περί τους 20 εκ του Πεζοπορικού Ομίλου Λάρνακος, εξέδραμον εις το χωρίον μας· έφθασαν εις τας 6.30 π.μ. όπου οι κάτοικοι τους υπεδέχθησαν μετά χαράς. Την μεσημβρίαν εφιλοξενήθησαν εις τον κήπον του κ. Κ. Αδάμου, παραθέσας αυτοίς πλούσιον γεύμα.

Ασκηθέντες εις το ποδόσφαιρον, μετά μεσημβρίαν επεσκέφθησαν την ωραίαν τοποθεσίαν ολίγον έξωθεν του χωρίου,  «Σπήλιοι» οίτινες ομοιάζουν ως αληθινά μετέωρα, όπου ανέβησαν και απήλαυσαν του ωραίου θεάματος της κάτωθεν δενδροφυτευμένης πεδιάδος.

Περί τας 4.30 μ.μ. ανεχώρησαν εκ του χωρίου, αφήσαντες τας καλυτέρας των εντυπώσεων· αξιοσημείωτον είναι, ότι ύστερον από τόσην χαράν και διασκέδασιν, δεν έκαμαν παντελώς χρήσιν ποτού. Επί τούτων υγιεινών αρχών στηριζόμενον ένα σωματείον, είναι άξιον παντός επαίνου, και προώρισται να ζήσει.

Είς Τρουλλιώτης

25.5.1926

Διασκέδαση στον κήπο Κ. Αδαμίδη

Η εκδρομική ομάδα : αναμνηστική φωτογραφία της επίσκεψης

[Σημ.: Ο Κ. Αδάμου είναι, πιθανόν, ο δάσκαλος Κώστας Αδαμίδης ο οποίος καταγόταν από τους Τρούλλους και αργότερα εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Λάρνακα. Για τον Πεζοπορικό βλ. και τις αναρτήσεις αρ. 27, 37, 104, 131, 160, 176, 196, 203, 207, 255].

Το φωτογραφικό υλικό παραχωρήθηκε από τον Λούη Περεντό.

Advertisements

Στις αρχές του Οκτωβρίου 1914 αποφασίστηκε η ίδρυση Σώματος Προσκόπων στη Λάρνακα του οποίου αρχηγός και διοργανωτής ήταν ο γυμναστής Δημοσθένης M. Συμεωνίδης. Γραμματέας του Σώματος ορίστηκε ο καθηγητής του Παγκυπρίου Εμπορικού Λυκείου Παντελής Δ. Mητρόπουλος. Στο συμβούλιο εξελέγησαν οι πρόσκοποι Ξάνθος Λυσιώτης ―δεκαέξι χρόνων― (γραμματέας) και Στέφανος Στεφάνου ―δεκατεσσάρων χρόνων― (ταμίας). Ως “λέσχη” (δηλ. τόπος συγκεντρώσεων) του Σώματος χρησιμοποιήθηκε αίθουσα της Aστικής Σχολής Σκάλας. Σε μία από τις πρώτες δραστηριότητές τους οι προσκόποι της Λάρνακας φύτεψαν ευκαλύπτους και καλλωπιστικές φοινικιές στον περίβολο της Aστικής Σχολής.

Ο Δημοσθένης Μ. Συμεωνίδης (1891-1960), πρωτεργάτης της προσπάθειας, ήταν καθηγητής γυμναστικής στο Παγκύπριο Εμπορικό Λύκειο και προπονητής αθλητών του Γ.Σ.Ζ. (1914-1919). Αμέσως μετά την ίδρυση απευθύνθηκε στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, στην Αθήνα, το οποίο τον εξέλεξε τακτικό μέλος του αποστέλλοντας και ειδικό φυλλάδιο με επεξήγηση των προσκοπικών σημάτων επικοινωνίας (“Σήματα δια των βραχιόνων”).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι προσκόποι της Λάρνακας, ως “Περιφερειακή Επιτροπή Λάρνακος Κύπρου” υιοθέτησαν τη σφραγίδα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, με σχετική αλλαγή της ονομασίας (αλλά χωρίς να φροντίσουν και ανάλογη αλλαγή της ημερομηνίας ίδρυσης ―το αθηναϊκό Σώμα Προσκόπων Ελλάδος είχε ιδρυθεί το 1912!).

[Ο Δ.Μ. Συμεωνίδης σε μεγάλη ηλικία. Παραχώρηση φωτογρ.: Λούης Περεντός]

Η ειδυλλιακή εικόνα του Πεζοπορικού, όπως παρουσιάζεται σ’ αυτό το δημοσίευμα σκαλιώτικης εφημερίδας του 1926, καθόλου δεν προμηνύει τη μεγάλη αναστάτωση που θα προκαλούσε λίγο αργότερα ―μέσα την ίδια χρονιά― η απόσχιση σημαντικού αριθμού μελών του και η δημιουργία του ΑΜΟΛ (Αθλητικού Μουσικού Ομίλου Λάρνακος).

Ένας πολιτιστικός οργανισμός ο οποίος προσέφερε πολλά στην πόλη, παρά τη σύντομη διάρκεια της ζωής του (1973-1983), ήταν το Δημητρίειο Πολιτιστικό Κέντρο. Είχε ιδρυθεί με πρωτοβουλία του εμποροβιομήχανου Νίκου Γ. Δημητρίου (1920-1981), υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας (1968-1970) και πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον (1973-1979). Στεγαζόταν στην οικογενειακή κατοικία Ν.Ι. Δημητρίου, επί της ομώνυμης μικρής πλατείας και λειτουργούσε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας (Μορφωτική Υπηρεσία) και του Οίκου Ν. Ι. Δημητρίου.

Οι δραστηριότητες του Δημητριείου Πολιτιστικού Κέντρου ήταν πολλές και εκτείνονταν σε όλους τους τομείς του πολιτισμού: διαλέξεις, συζητήσεις, εκθέσεις, θέατρο, μουσική, κ.λπ. Εκδηλώσεις οργανώνονταν και με τη συνεργασία άλλων (τοπικών ή ξένων) πολιτιστικών φορέων.

Κατά την πρώτη περίοδο μετά την τούρκικη εισβολή του 1974 στο κτήριο του Κέντρου φιλοξενήθηκε μεγάλος αριθμός πρόσφύγων, μεταξύ των οποίων και ο γνωστός λυσιώτης ιδιωματικός ποιητής Παύλος Λιασίδης με τη σύζυγό του. Αργότερα, όταν οι φιλοξενούμενοι μετεγκαταστάθηκαν σε άλλους χώρους, το Κέντρο επαναλειτούργησε και ανέπτυξε ξανά μεγάλη δραστηριότητα.

Το Δημητρίειο Πολιτιστικό Κέντρο σταμάτησε τη λειτουργία του το 1983 και λίγο αργότερα όλο το οικοδομικό τετράγωνο (στο οποίο περιλαμβανόταν και το κτήριό του) κατεδαφίστηκε και στη θέση του κτίστηκε συγκρότημα καταστημάτων και γραφείων.

Ομαδική φωτογραφία στη Λάρνακα, ίσως στο προαύλιο της εκκλησίας Αγίου Λαζάρου, ύστερα από εορτασμό. Γύρω στα 1948.

Διακρίνονται (από αριστερά): Λούης Γεωργιάδης (με προσκοπική στολή και γυαλιά), Γιάννης Παρσών (προφίλ), Φύτος Ολύμπιος, και οι πρόσκοποι Φλώρης Μιλτιάδης (με γυαλιά) και Τώνης Μαντοβάνης. [Φωτογράφος: Μηνάς Τιλμπιάν].

Η Παιδική Eξοχή Λάρνακος είναι το αρχαιότερο φιλανθρωπικό σωματείο της πόλης.

Iδρύθηκε το 1933 με πρωτοβουλία Eλένης Πούρτζη, Oλβίας Eυρυβιάδη, Λώρας Σταυρινίδη και Xαρίκλειας Πετρακίδη και σκοπό την προσφορά δωρεάν εξοχής σε πτωχούς μαθητές της πόλης. Kύριοι χρηματοδότες κατά τα πρώτα χρόνια ήταν ο Δημήτριος N. Δημητρίου και το κληροδότημα Eυανθίας Πιερίδου (1938).

Tο 1961, το σωματείο απέκτησε ιδιόκτητο ξενώνα έξω από το χωριό Πυργά Λάρνακος, κοντά στο Σταυροβούνι. Tο 1964 το κτήριο ενοικιάστηκε στην Eθνική Φρουρά και το Kράτος παρεχώρησε άλλες εγκαταστάσεις μέσα στα Πυργά.

Tο σωματείο έχει να επιδείξει πλούσια δραστηριότητα έως τις μέρες μας.

Ο Πεζοπορικός

“Γραμματεύς του Πεζοπορικού είναι ο κ. Νίκος Δημητρίου, Εθναρχικός Σύμβουλος. Για την Εθνική δράση του σωματείου ως επίσης και για κάθε πνευματική και διανοητική ‘δουλιά’ είναι ο κ. Αρίσταρχος Σκούρος. Άλλοι επίτροποι του Πεζοπορικού είναι οι κ.κ. Λάμπρου, Πετρίδης και Τουλούπης για τα ποδοσφαιρικά ζητήματα. Ο κ. Α. Σκούρος για την πνευματική δράση και οι άλλοι γενικά για όλο το σωματείο. Ο Πεζοπορικός έχει άνω από 250 μέλη.

Όλα τα μέλη του Πεζοπορικού είναι Έλληνες και αυστηρώς εθνικών φρονημάτων. Ο Πεζοπορικός Όμιλος Λάρνακος διαθέτει ισχυράν ποδοσφαιρικήν ομάδα, Π.Ο.Λ. (Πεζοπορικός Όμιλος Λάρνακος). Έχει προπονητή για να γυμνάζει τους ποδοσφαιριστές, τον ούγγρο Σεντρότι που πληρώνεται από τις εισφορές των των μελών και των οπαδών του σωματείου.

Πέρυσι έγιναν πολλές διαλέξεις και διαλογικές συζητήσεις που σ’ αυτές έλαβαν μέρος πολλοί μορφωμένοι νέοι του σωματείου. Και εφέτος θα αρχίσουν πάντως κατά τον Μάρτιο.

Πέρσι έγιναν 14-15 πνευματικές συγκεντρώσεις τις οποίες παρακολουθούσε πολύς εκλεκτός κόσμος της Λάρνακος.

Ο Πεζοπορικός είναι από τα λίγα σωματεία μας, τα οποία εκτός του ποδοσφαίρου έχουν και πνευματική ζωντάνια.

Το οίκημα του Πεζοπορικού βρίσκεται στην οδό σχολείων, λίγο πιο κάτω από την Ακρόπολη και μόλις 10 μέτρα από το τμήμα θηλέων του Λυκείου”.

Η ΕΠΑ

Η ΕΠΑ συμπεριλαμβάνει μεταξύ των μελών της και Αρμενίους, και στην ποδοσφαιρική της ομάδα έχει και Τούρκους.

Είναι το λαμπρό σωματείο που τίμησε την πόλη του Ζήνωνος στα Κυπριακά γήπεδα 1944-1946 όταν ήταν και πρωταθλήτρια Κύπρου. Γραμματεύς της είναι ο ακούραστος κ. Γιάγκος Σεραφείμ ο οποίος πολύ αγαπάται από τους οπαδούς και φίλους της ΕΠΑ. Διαθέτει και η ΕΠΑ προπονητή, τον ιταλό Ζαμπαρτέλι. Η ΕΠΑ αριθμεί άνω των 250 μελών.

Υπάρχει μεγάλη μεγάλη άμιλλα στη Σκάλα, ανάμεσα στα δυο σωματεία, που αποτέλεσμα της άμιλλας αυτής είναι η πρόοδος και των δύο αυτών σωματείων που τιμούν πράγματι την πόλη τους τόσον στον εθνικό και πνευματικό όσο και στον ποδοσφαιρικό τομέα”.

[Από δημοσίευμα σε κυπριακό περιοδικό του Φεβρουαρίου 1953]

(Από τη συνάντηση της Κυριακής 2 Μαρτίου 1958)

“Δια πρώτην φοράν από της ιδρύσεώς του ο Πεζοπορικός θα στεγασθεί από του προσεχούς Αυγούστου-Σεπτεμβρίου εις μεγαλοπρεπές και καθ’ όλα κατάλληλον οίκημα, του οποίου ήδη ήρχισεν η ανέγερσις επί της οδού Λόρδου Βύρωνος (πλατεία Παλλάς). Το ευπρεπέστατον τούτο οίκημα, αναγειρόμενον δια δαπάνης εκ £6000 περίπου, θα αποτελεί όχι μόνον το ωραιότερον οικοδόμημα της περιουσίας της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίου Λαζάρου αλλά και θα εξωραΐσει θαυμάσια μίαν εκ των κεντρικοτέρων πλατειών της πόλεώς μας.

Pezoporikos1963Το νέον μας οίκημα εκτός της μοντέρνας και θαυμασίας εξωτερικής  εμφανίσεως θα διαθέτει 7 αιθούσας, εκτός των βοηθητικών, ως επίσης και μίαν μεγάλην τοιαύτην (χωρητικότητος 200 προσώπων) δια διαλέξεις, συγκεντρώσεις, εορτάς, χορευτικάς εσπερίδας κλπ. Θα έχει μεγάλην βεράνταν επί της πλατείας Παλλάς και άλλην βεράνταν επί της βορείου πλευράς της στοάς, άνωθεν δε του οικοδομήματος θα υπάρχει roof-garden. Η αρτία επίπλωσίς του υπολογίζεται ότι θα στοιχίσει περί τας £1500 προς τούτο δε το Διοικητικόν Συμβούλιον του Πεζοπορικού εν συνεργασία μετ’ ειδικώς σχηματισθησομένης Υπεπιτροπής και του αρχιτέκτονος του κτηρίου κ. Φωτ. Κολακίδη θα προβεί συντόμως εις ενδελεχή μελέτην δια μίαν αρτιωτάτην και μοντέρναν επίπλωσιν. Προς αντιμετώπισιν της δαπάνης της επιπλώσεως θα γίνει έκκλησις εντός των προσεχών μηνών προς άπαντα τα μέλη και φίλους του Ομίλου μας δια συνεισφοράς αι οποίαι ελπίζομεν ότι θα υπερκαλύψουν τας ανάγκας μας.

Είμεθα  όλοι αισιόδοξοι, μέλη και Διοικητικόν Συμβούλιον, ότι με ένα τέτοιο οίκημα θα μπορέσωμεν να αναπτύξωμεν μίαν αξιοζήλευτον δράσιν προς όλους τους τομείς και θα ανταποκριθώμεν πλήρως τόσον προς τους σκοπούς μας όσον και στας προσδοκίας ολοκλήρου της πόλεώς μας. Προαισθανόμεθα μετά βεβαιότητος ότι ο Πεζοπορικός θα αναγεννηθεί, προσφέροντας κάθε άνεση προς όλα τα μέλη του, παλαιά και νέα, τα οποία ελπίζομεν ότι εντός συντόμου χρονικού διαστήματος θα διπλασιάσωμεν”.

[Απόσπασμα από το πρόγραμμα του “Χορού του Γέρικου Φεγγαριού”, της 23ης Φεβρουαρίου 1963].

Pezoporikos1948a

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Pezoporikos1948b

Pezoporikos1948c

Ιουλίου 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Advertisements